- Új projekt

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole

Szakmák  

Szárazépítő-gipszkartonozó

A szárazépítő munkája akkor kezdődik, amikor az épületben az összes tartószerkezet elkészült, helyükre kerültek a külső ajtók és az ablakok. Feladata a belső falak, gipszkarton borítások építése, ezen kívül elkészíti az álmennyezetet és a szárazpadlót. Többnyire gipszkarton anyaggal dolgozik, és szorosan együttműködik a festővel, villanyszerelővel. A szárazépítő eltakarja a látni nem kívánt gépészeti és egyéb épületszerkezeti elemeket, esetenként bútort, polcokat is készít. Nagymértékben hozzájárul az épületek belső tereinek végleges megjelenéséhez, az épületben tartózkodók kellemes közérzetéhez, ezért fontos, hogy nagy szakértelemmel és precizitással végezze munkáját.

Kőműves

 •    képes tájékozódni a tervdokumentációban, ismeri az építőanyagok tulajdonságait, ki tudja választani a technológiai folyamatokat

 •    tartó és kitöltő falakat tud falazni, belső és külső vakolást tud végezni

 •    egyszerű burkolatokat, kövezetet, betonozást, víz és nedvesség elleni szigetelést, hangsztigetelést készít

 •    elvégzi az épületek karbantartását, javítását és átalakítását


Asztalos

 •    képes középületek fa alapanyagú , valamint agglomerált lapokból készült belsőépítészeti tárgyait/pl. bútort/ készíteni, felújítani és szerelni

 •    fa nyílászáró berendezéseket /kapuk, ajtók, ablakok, stb/ elkészíteni, beépíteni, javítani, karbantartani

 •    falburkolatokat, álmennyezeteket készíteni, szerelni, javítani


Ács

Képesek az alábbi munkaterületeken az ácsmunkákat végezni:

 •    kötő ácsmunkák: ideiglenes, és kisegítő szerkezetek építése és bontása,faanyagú épületszerkezetek készítése

 •    zsaluzó ácsmunkák: alátámasztó szerkezetek készítése, bontása, állványozó és dúcoló munkák

 •    vegyes ácsmunkák: nyílászárók behelyezése, padlózatok, burkolatok, berendezési tárgyak, kerítések, kapuk, lépcsők készítése, szerelése,    javítása


Központifűtés-, víz-, gázszerelő

El tudja végezni :

 •    a víz-és csatornahálózat szerelését és javítását

 •    központifűtés és gázfogyasztók bekötését

 •    lehetősége nyílik további szakvizsgák elvégzésére is /hegesztés, gázszakmai ismeretek/


Festő

A festő szakmai képzés célja, hogy a tanulók képesek legyenek :

 •    tapéták eltávolítására és ragasztására

 •    plasztikus masszamunkák elkészítésére

 •    ragasztott hőszigetelőrendszerek elkészítésére

 •    mindennemű festékanyag bel-és kültéri használatára a megfelelő szerkezeteken


Virágkötő és virágdíszkészítő

   megismerkednek a kertészeti termelés alapjaival, a virág- és dísznövénytermesztéssel, virágkötészettel, a színek, formák virágkötészeti

   
jelentésével, a teremdíszítés és virágrendezés szabályaival, a tájépítészet és a kertépítés alapjaival

 •    elsajátítják a csokorkötészet technikáját

 •    megtanulnak különböző alkalmakra virágtálakat, vázadíszeket, asztaldíszeket, koszorúkat készíteni

 •    gazdaságtani ismereteket szereznekA tanulmányok és a szakmai képzés befejeztével az építészeti szakmák képviselői alkalmasak :


 •    kisvállalkozóként lakossági szolgáltatásokat végezni

 •    vállalatoknál ellátni a munkaterületnek megfelelő munkakört

 •    vállalkozást indítani és működtetni

 •    továbbképzésre az építészeti szakon és érettségi bizonyítványt szerezniÉpítésztechnikus

 •    műszaki feladatokat lát el a különböző épületek és építmények tervezésével, építésével, működtetésével, fenntartásával, felújításával és

        átalakításával kapcsolatban

 •    építőmérnökök tervei alapján segíti az építés gyakorlati kivitelezését, a mérnöki munka megvalósítását

 •    Gondoskodik az előírt szabályok betartásáról. A műszaki vagy szerkezeti hibák kijavítására felhívja a figyelmet és megoldást javasol. Együttműködik a tervezővel és a    kivitelezővel. Anyag- és költségkalkulációt végezhet. Dolgozhat művezetőként, valamint az önkormányzati (műszaki, építésügyi) szakigazgatás területén. Tanácsaival    segítheti az építést, az ellenőrzést. Munkája megoszlik a külső és belső helyszíni feladatok között.Učebné odbory

3668 H Montér suchých stavieb

Absolvent vie:

 •    vyrábať výrobky zo sadry a sadrokartónu,

 •    montovať sadrokartónové steny, stropy a podlahy,

 •    zhotovovať suché omietky,

 •    vykonávať údržbu sadrokartónových konštrukcií,

 •    rekonštruovať podkrovia.4569 H viazač-aranžér kvetín

Absolvent vie:                                                                        

 •    preukázať schopnosť uplatňovať  osvojené vedomosti  zo zákonitostí živých organizmov  v praktických úlohách  pestovania okrasných

      rastlín

 •    zámerom zabezpečiť kvalitné výsledky, výnosy a úžitkovosť s uplatňovaním princípov ochrany životného prostredia, ochrany a tvorby

      krajiny,

 •    vykonávať všetky práce pri pestovaní  a ochrane kvetín a sadovníckych raslín

 •    kontrolovať, posúdiť, regulovať (usmerňovať) a hodnotiť stav prostredia pre kvetín a sadovníckych  rastín,

 •    vykonávať preventívne opatrenia,

 •    vykonávať zber, triedenie, pozberovú úpravu, trhovú úpravu  a expedovanie kvetín a  sadovníckych  rastín,

 •    zhotoviť pomôcky na viazačské a aranžérske práce

 •    vybrať a pripraviť rastlinný material pre aranžovanie a viazanie

 •    ovládať rôzne techniky viazačských a aranžérskych prác

 •    vykonávať aranžérske a viazačské práce a výzdobu interiérov a exteriérov k rôznym príležitostiam

 •    vykonávať úpravu a výsadbu hrobov, nosných konštrukcií, použiť kvetiny v sadovníckych úpravách

 •    vykonávať obchodnú činnosť najmä predaj aranžérských a viazačských výrobkov, adekvátne sa správať k zákazníkom

 •    zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,

 •    využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,

 •    postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,

 •    postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

 •    docieliť (zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,

 •    vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie.3675  H maliar

Absolvent vie:                                                                      

 •    používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu odboru 3675 2  maliar,

 •    uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie v rozsahu  odboru 3675 2  maliar

 •    dodržiavať zásady technického zobrazovania v rozsahu odboru 3675 2  maliar

 •    vypracovať technickú dokumentáciu zhotovenia jednoduchého výrobku/konštrukcie v odbore  3675 2  maliar

 •    čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody, vedieť ich používať v pracovných

      činnostiach v rozsahu odboru 3675 2  maliar

 •    využívať jednoduché počítačové aplikácie v rozsahu svojho odboru,

 •    zvoliť si a používať vhodné materiály,  technologické postupy a technické vybavenie v rozsahu  odboru 3675 2  maliar zhotovovať a

      montovať výrobky a konštrukcie v rozsahu odboru 3675 2  maliar,

 •    vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov v rozsahu svojho odboru,

 •    používať, resp. navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže materiálov, výrobkov/konštrukcií v rozsahu odboru 3675 2  maliar

 •    byť manuálne zručný v rozsahu svojho odboru, ovládať technologické postupy a organizáciu odborných a pomocných maliarských prác,

 •    ovládať prípravu a nanášanie špecifických maliarských materiálov pre maľby a nátery na rôzne druhy podkladov,

 •    robiť čistú, starostlivo prevedenú prácu s citom pre materiál, estetický vzhľad,  prevedenie a hodnotu výrobku v odbore 3675 2  maliar

 •    uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v rozsahu svojho odboru,

 •    dodržiavať a realizovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj ochrany pred požiarom v

         rozsahu odboru 3675 2  maliar

 •    byť schopný zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri prácach vo svojom odbore,

 •    poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze v rozsahu príslušného odboru,

 •    určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou v odbore,

 •    vykonávať potrebné výpočty, ovládať výpočet spotreby stavebných materiálov vzhľadom k zvoleným pracovným postupom

 •    ovládať špecifické maliarské práce a techniky na rôznych druhoch podkladov,

 •    pracovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, šetriť energiou, používať  materiálové a výkonové normy,

 •    dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

 •    vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

 •    dodržiavať normy a parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.

 •    rozlíšiť stavebné materiály, prevziať a pripraviť ich pred spracovaním,

 •    pripravovať, používať a udržiavať vhodné pracovné prostriedky a drobnú mechanizáciu podľa špecifikácie,

 •    vykonávať jednoduché betonárske práce,

 •    ovládať základné pracovné postupy pri ručnom opracovaní dreva, kovov, plastov a sadrokartónu,

 •    osadiť ľahké stavebné konštrukcie, ktoré súvisia s úpravou interiérov,

 •    zhotoviť jednovrstvovú omietku,

 •    vykonávať priebežnú kontrolu zvislých  a vodorovných rovín, výšok a spádov pri všetkých        pracovných činnostiach,

 •    montovať  demontovať jednoduché lešenie,

 •    vykonávať jednoduché izolatérske práce,

 •    vykonávať dokončovacie práce na stavbe, upratovať od zbytkov materiálov a odpadkov,

 •    chrániť jestvujúci porast, zelené plochy a vodné zdroje počas výstavby,

 •    vykonávať jednoduché terénne úpravy,

 •    dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti práce a ochrany zdravia, hygieny práce, ochrany pred požiarmi,

 •    zaobchádzať s protipožiarnym zariadením.3661 H murár


Absolvent vie:                                                                        


 •    používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu odboru 3661 2 murár,

 •    uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie v rozsahu  odboru 3661 2 murár,

 •    dodržiavať zásady technického zobrazovania v rozsahu odboru 3661 2 murár,

 •    vypracovať technickú dokumentáciu zhotovenia jednoduchého výrobku/konštrukcie a normalizovanej súčiastky v odbore 3661 2 murár,

 •    čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody, vedieť ich používať v pracovných činnostiach v rozsahu odboru 3661 2 murár,

 •    využívať jednoduché počítačové aplikácie v rozsahu svojho odboru,

 •    zvoliť si a používať vhodné materiály,  technologické postupy a technické vybavenie v rozsahu  odboru 3661 2 murár,

 •    zhotovovať a montovať výrobky a konštrukcie v rozsahu odboru 3661 2 murár,

 •    vykonávať činnosti v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov v rozsahu svojho odboru,

 •    používať, resp. navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže materiálov, výrobkov/konštrukcií v rozsahu odboru 3661 2 murár,

 •    byť manuálne zručný v rozsahu svojho odboru,

 •    robiť čistú, starostlivo prevedenú prácu s citom pre materiál, estetický vzhľad,  prevedenie a hodnotu výrobku v odbore 3661 2 murár,

 •    uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v rozsahu svojho odboru,

 •    dodržiavať a realizovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj ochrany pred požiarom v rozsahu odboru 3661 2 murár,

 •    byť schopný zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri prácach vo svojom odbore,

 •    poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze v rozsahu príslušného odboru,

 •    určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou v odbore,

 •    pracovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

 •    dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

 •    vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

 •    dodržiavať normy a parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.3355 H stolár

Absolvent vie :

 •    vypracovať technickú dokumentáciu výrobkov v odbore klasickým spôsobom, príp. aj s využitím výpočtovej techniky,

 •    čítať technické výkresy výrobkov v odbore,

 •    vypočítať spotrebu materiálu,

 •    vyhotoviť nárezové plány, kusovníky,

 •    využívať hospodárne materiály a energie,

 •    zvoliť správny pracovný a technologický postup výroby jednotlivých výrobkov,

 •    používať technické normy, odbornú terminológiu a symboliku technických predpisov a technologických postupov pri výrobnej činnosti,

 •    obrábať drevo a drevné materiály ručným a elektrickým náradím a strojmi,

 •    ovládať prípravu, nastavenie a obsluhu náradia, mechanizovaného náradia, strojov  a zariadení pri opracovaní dreva a drevných materiálov,

 •    zhotoviť konštrukčné spoje,

 •    zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok,

 •    vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie nábytkárskych a stavebnostolárskych

 •    výrobkov aj polotovarov,

 •    osadiť stavebno-stolárske výrobky do stavebných otvorov,

 •    vykonávať jednoduché sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov,

 •    používať osobné ochranné pomôcky a protipožiarne zariadenia,

 •    dodržiavať pracovný poriadok a zásady správania sa v kolektíve ostatných   zamestnancov.3663 H tesár

Absolvent vie:

 •    ukladať, označiť a uskladniť drevo a výrobky z dreva,

 •    vymeriavať a zakladať jednoduché tesárske konštrukcie, urobiť jednoduché výpočty súvisiace s odborom,

 •    používať a voliť správne technologické postupy, nástroje, stroje a náradie pri opracovaní dreva a kovov,

 •    opracúvať drevo ručne a strojovo,

 •    zhotoviť spoje pomocou drevených aj kovových spojovacích prostriedkov a lepidiel

 •    zhotovovať tesárske spoje pri jednoduchých a pomocných tesárskych konštrukciách,

 •    podľa výkresovej dokumentácie zhotoviť tesárske konštrukcie a menej náročné stolárske konštrukcie,

 •    zhotovovať debnenie stavebných konštrukcií, montáž a demontáž lešenia a ohradenia,

 •    rozmerať a zhotoviť drevené krovy tesársky viazané, latovanie a debnenie pod krytiny

 •    položiť jednoduché krytiny

 •    zhotoviť jednoduché rebríky a rebríkové schody

 •    opraviť porušené tesárske konštrukcie

 •    správne používať malú mechanizáciu pri zhotovovaní tesárskych konštrukcií,

 •    uplatňovať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o hygiene pri práci a zaobchádzať s protipožiarnym zariadením.3659 L stavebníctvo

Absolvent vie:           

 •    čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody a vie ich používať v pracovných činnostiach v rozsahu odboru,

 •    vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu stavby,

 •    riešiť základné statické výpočty a navrhovať a posudzovať jednoduché prvky a konštrukcie v odbore,

 •    navrhnúť vhodné spôsoby zabudovania a montáže materiálov, výrobkov/konštrukcií, ich skladovania, manipulácie a dopravy,

 •    orientovať sa v základných smeroch a prvkoch architektúry,

 •    zohľadniť konštrukčné, technologické, statické, architektonické, ekonomické a ekologické hľadiská pri návrhu a realizácii objektov a ich vplyv na životné prostredie,

 •    vyhotoviť rozpočtovú dokumentáciu stavby,

 •    zabezpečiť predprojektovú a projektovú prípravu stavby rešpektovaním stavebného zákona,

 •    obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie stavieb,

 •    aplikovať informačno-komunikačné technológie v pracovnom procese,

 •    posúdiť kvalitu vykonaných prác vzhľadom na použitý technologický postup,

 •    dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia v stavebníctve. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz