- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kiállítások, versenyek és projektek Výstavy, súťaže a projekty > Projektek - Projekty > Határtalanul


MI EZ AZ EGÉSZ?
határtalanul! jövőtervezés


„Vesztettünk, de sebaj, mert így is a magyarok győztek”

A székelykeresztúri diákokkal vívott focimeccs eredményét foglalta össze a fenti szavakkal az a kalocsai hetedikes, aki néhány napja tért haza osztálytársaival az erdélyi tanulmányi kirándulásról. A Határtalanul! program támogatásával a 2011/12-es tanévben 15 ezer iskolás lépheti át a határokat, fedezheti fel a magyarlakta területeket, találkozhat ott élő diáktársakkal, és szerezhet életre szóló élményeket, barátságokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt biztosította forrás jóvoltából.

2010. október 18-án határozott a parlament arról, hogy minden magyarországi közoktatásban tanuló diák jusson el egyszer a magyarlakta területekre az állam támogatásával. A határátlépés legnagyobb akadálya a tetemes útiköltség és szállásdíj, ami egy 5 napos erdélyi osztálykirándulás esetén elérheti akár az egymillió forintot is. Az állam támogatása szeptembertől alapvetően ezekre a költségekre terjed ki, a kiutazóknak csak a múzeumi belépőket és az étkezést kell fedezniük. Tavasszal hirdettünk minderre nyílt pályázatot, vagyis két fajta utazásra: általános iskolák hetedik évfolyamán tanuló diákok szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásaira, valamint szakképző iskolák külhoni magyar szakiskolákkal való együttműködéseire. Iskolák pályázhattak, a tanintézmények 617 benyújtott pályázatából 351 lehetett nyertes, vagyis 191 magyarországi település egy vagy több iskolája készül, kel útra a tanévben.


A Határtalanul! program (a program átfogó tervéről és a pilot tapasztalatairól bővebben: HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban.pdf) előkészítése 2009-ben egy kutatással kezdődött, még az Apáczai Közalapítvány keretei közt. Axióma, hogy külhoni magyarság ismerete tekintetében nemcsak a szocializmusban felnőtt nemzedékek tapasztalata és tudása alacsony fokú, hanem a rendszerváltás után született fiak, unokák többségének tájékozottsága sem kielégítő. Munkatársaimmal feltérképeztük többek között a közoktatási intézmények külhoni kapcsolatait, felmértük számos iskolaigazgató tapasztalatait, elvárásait.

Bár minden nyolcadik magyar fiatal nem Magyarországon tanul magyar iskolában, ez nemigen tükröződött az intézményközi testvérkapcsolatok számában, ugyanakkor a meglévő kapcsolatok többsége is nélkülözi az oktatásszakmai tartalmat. Mindezek summájaként az általunk Határtalanul!-nak elnevezett program operatív célja a külhoni magyarságról szóló társadalmi tudás és tájékozottság növelése, a határokon átívelő kapcsolatok elősegítése valamint egy, a magyarság összetartozását és egymás iránti szolidaritását megjelenítő hálózat (mozgalom) kialakítása. Ezek a célok alapvetően a közoktatási intézmények és a pedagógus kollégák partnerségével érhetők el. 2010-ben hatezer középiskolás utazhatott ki határon túlra a pilot programban, ennek során ismertük fel, hogy a tájékozottság emeléséhez, a kapcsolatok kialakításához, a nemzeti szolidaritást alapértékként zászlajára tűző hálózat életre segítéséhez a kirándultatás mellett több eszköz komplex alkalmazására van szükség.


Stratégiai érdek ugyanis, hogy a nemzet összetartozásának gyakorlata ne csak az utazásokon résztvevő – optimista közelítésben – évi százezer diák, hanem a teljes 1,3 milliónyi diáktársadalom tudatába is néhány éven belül beépüljön. Ehhez túl kell terjedni a tanulmányi kiránduláson, ha tetszik, ki kell egészíteni, teljessé kell tenni azt: fel kell építeni a Határtalanul! márkát, internet alapú információ szolgáltatást kell indítani, vetélkedőket kell életre hívni, a szimpatizánsokból hálózatot kell építeni, oktatási segédanyagokat kell készíteni, a külhoni tematikát be kell építeni a pedagógus továbbképzés rendszerébe, további forrásokat kell bevonni, és így tovább. De mindenek előtt trendivé kell tenni a fiatalok szemében a Határtalanul!-t, vagyis a nemzet összetartozását. A feladat nem csekély: a Határtalanul! programnak a nemzeti összetartozás olyan közösségszervező vetületévé kell válnia, amely az oktatáson keresztül éri el és szólítja meg a fiatalokat, hogy aztán rajtuk keresztül eljusson a szülőkig, nagyszülőkig, barátokig, szomszédokig, vagyis a teljes társadalomig.


Mi történt eddig? Bevezettük a Határtalanul! márkát, amit folyamatosan népszerűsítünk, amihez a kirándulások résztvevőinek és más fiataloknak csatlakoznia lehet és érdemes. Saját netes felületeket hoztunk létre, celebeket vontunk be, logót, ajándéktárgyakat terveztünk, készítettünk, fotó-, és videó megosztó versenyt bonyolítottunk le. Külön felületet hoztunk létre a programnak, a hatartalanul.eu oldalt, ahol a külhoni utazást segítő adatokat, mintaútvonalakat, olcsó szálláshelyeket, szolgáltatókat, pályázati lehetőségeket tettünk és teszünk közzé. A Határtalanul! brand vállalkozói szférába történő bevezetésére a külhoni utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatók (utazásszervezők, szállítási vállalkozások, szálláshelyek) számára hirdetési lehetőséget kínálunk a program honlapján.

Mivel a kirándulás önmagában nem cél, hanem egy eszköz, hatását megsokszorozni más eszközökkel kombinálva lehet, például a fiatalokhoz közelálló internetes lehetőségekkel. Ezért fordítottunk nagy figyelmet az információ szolgáltatás tervezésre, így az internet alapú közösségépítés céljából saját YouTube csatornát hoztunk létre, csoportjaink jelen vannak a Facebook-on és az iwiw-en is. Meggyőződésem, hogy a jövőben a térben széttagolt magyar nemzet összetartozása megéléséhez az internet ad kézenfekvő felületet.


Mit tervezünk? A Határtalanul! program akkor fejthet ki tartós társadalmi hatást, ha többféle módon sikerül a programcélt kapcsolni a magyarországi iskolai tevékenységekhez. Az oktatási intézményekbe való integrálás egyrészt a külhoni tanulmányi kirándulások, másrészt a magyarországi-külhoni magyar oktatási szereplők közötti szakmai együttműködéseken, harmadrészt a vonatkozó oktatási fejlesztéseken keresztül történik. A külhoni kirándulásokról már szóltam. A szakmai együttműködéseket tekintve korábbi vizsgálataink alapján azt tapasztaltuk, hogy azért kevés a magyar-magyar intézményközi kapcsolat a határ két oldalán, mert a vezetők nem ismerik személyesen egymást, soha nem látogattak el például egy iskolába, a határ túlsó oldalán.


Ennek megoldására nyújtottuk be a HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz pályázatunkat; a 159 ezer EUR uniós forrásból finanszírozandó pilot projekt az ősszel indul, célja a határ menti megyék szakképző intézményei vezetőinek összeismertetése, az együttműködési készség fejlesztése, közös oktatási projektek kidolgozása. Az oktatási fejlesztések sorában legelöl kétségkívül a kapcsolódó tananyag illetve pedagógiai program fejlesztése áll, és itt nem elsősorban daloskönyvek vagy útleírások elkészítésére gondolok, hanem olyan, az összetartozást erősítő összetett és többirányú pedagógiai projekt kivitelezésére, amelyhez hasonlót például a KOMPASZ Emberi Jogi Képzés Ifjúsági Programjánál láthatunk.


Az előttünk álló időszak legfontosabb célja a Határtalanul! utazások résztvevőiből, szimpatizánsokból álló hálózat (mozgalom) életre segítése, amelynek alapelve, hogy az államhatárok átjárásának, a magyar-magyar együttműködésnek és az egymással való szolidaritásnak természetes állapotnak kell lennie. Következésképpen építkezni csak olyan közös jövőkép alapján érdemes, amely a történelmi determinációkat meghaladja, és így Trianont is maga mögé utasítja. Ugyanis csak így érhető el, hogy a fiatalok számára menő legyen magyarnak lenni, bárhol a világon, határtalanul.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz