- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole > Szakmák - Učebné odbory

Ács
Képesek az alábbi munkaterületeken az ácsmunkákat végezni:

 •    kötő ácsmunkák: ideiglenes, és kisegítő szerkezetek építése és bontása,faanyagú épületszerkezetek készítése,

 •    zsaluzó ácsmunkák: alátámasztó szerkezetek készítése, bontása, állványozó és dúcoló munkák,

 •    vegyes ácsmunkák: nyílászárók behelyezése, padlózatok, burkolatok, berendezési tárgyak, kerítések, kapuk, lépcsők készítése, szerelése,    javítása.

3663 H tesár

Absolvent vie:

 •    ukladať, označiť a uskladniť drevo a výrobky z dreva,

 •    vymeriavať a zakladať jednoduché tesárske konštrukcie, urobiť jednoduché výpočty súvisiace s odborom,

 •    používať a voliť správne technologické postupy, nástroje, stroje a náradie pri opracovaní dreva a kovov,

 •    opracúvať drevo ručne a strojovo,

 •    zhotoviť spoje pomocou drevených aj kovových spojovacích prostriedkov a lepidiel

 •    zhotovovať tesárske spoje pri jednoduchých a pomocných tesárskych konštrukciách,

 •    podľa výkresovej dokumentácie zhotoviť tesárske konštrukcie a menej náročné stolárske konštrukcie,

 •    zhotovovať debnenie stavebných konštrukcií, montáž a demontáž lešenia a ohradenia,

 •    rozmerať a zhotoviť drevené krovy tesársky viazané, latovanie a debnenie pod krytiny

 •    položiť jednoduché krytiny

 •    zhotoviť jednoduché rebríky a rebríkové schody

 •    opraviť porušené tesárske konštrukcie

 •    správne používať malú mechanizáciu pri zhotovovaní tesárskych konštrukcií,

 •    uplatňovať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o hygiene pri práci a zaobchádzať s protipožiarnym zariadením.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz