- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Érettségi témák / Maturitné témy

3650 M staviteľstvo / 3650 N staviteľstvo
3650 M építészet /
3650 N építészet


Földmunkák szervezése és a gazdasági, termelési ismeretek alkalmazása
Organizácia zemných prác a aplikácia hospodárskych, výrobných poznatkov

Alapok csoportosítása és a betonszerkezetek tervezése
Kategorizácia základov a navrhovanie betónových konštrukcií

Épületek talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelése, a piac és a piaci mechanizmus működése
Izolácie budov proti zemnej vlhkosti a spodnej vode, charakteristika trhu a fungovanie trhového mechanizmu

Függőleges teherhordó szerkezetek jellemzése és a környezetvédelem megvalósítása az építészetben
Charakteristika zvislých nosných konštrukcií a relaizácia ochrany životného prostredia v stavebníctve

Válaszfalak összehasonlítása és a faszerkezetek megítélése
Porovnanie priečok a posúdenie drevených konštrukcií

Vízszintes nyílásáthidaló szerkezetek jellemzése és az erőhatások vizsgálata
Charakteristika vodorovných nosných prekladov a posúdenie účinkov síl

Födémszerkezetek összehasonlítása és a vállalkozás alapításának jellemzése
Porovnanie stropných konštrukcií a charakteristika vzniku podnik

Padlóburkolatok és aljzatok csoportosítása, munkavállalói jogok és kötelezettségek ismertetése
Kategorizácia podlahových obkladov, dlažieb a podkladov, popis práv a povinností zamestnanca

Falburkolatok ismertetése és a nyílászárók stílusváltozásainak bemutatása
Popis stenových obkladov a prezentácia rozvoja výplní otvorov v architektonických štýloch

Lépcsők ismertetése, kötőanyagok és habarcsok felhasználása
Popis schodíšť, použitie malty a spojovacích materiálov

Építési rendszerek áttekintése, az építési víz szerepének és hatásának bemutatása
Prehľad stavebných systémov, predstavenie funkcií a účinkov vody v stavebníctve

Állványok ismertetése és vállalkozói terv készítése
Popis lešení a vypracovanie podnikateľského plánu

Vakolatok jellemzése és a betonszerkezetek értékelése
Charakteristika omietok a hodnotenie betónových konštrukcií

Íves teherhordó szerkezetek jellemzése, építési fémek és fémkötések alkalmazása az építészetben
Charakteristika klenutých nosných konštrukcií, použitie stavebných kovov a spojov

Zsaluzatok jellemzése és a betonszerkezetek tervezése
Charakteristika debnení a navrhovanie betónových konštrukcií

Lapostetők csoportosítása, külső és belső díszítőelemek stílusváltozásainak bemutatása
Kategorizácia plochých striech, prezentácia rozvoja vnútornej a vonkajšej výzdoby v architektonických štýloch

Hagyományos ács jellegű tetőszerkezetek összehasonlítása és az építési engedély megszerzése
Porovnávanie tradičných krôv väzníkovej sústavy strešných konštrukcií a získavanie stavebného povolenia

Tetőfedések és bádogos munkák ismertetése, tervdokumentáció készítése
Popis strešných krytín a klampiarskych prác, vyhotovenie projektovej dokumentácie

Ablakok osztályozása és a munkaerőpiacról származó tudás alkalmazása
Kategorizácia okien a aplikácia poznatkov z trhu práce

Ajtók csoportosítása és a kolaudációs folyamat szervezése
Rozdelenie dverí a organizácia kolaudačného konania

Belső csatornázás tervezése és a Munka Törvénykönyvének gyakorlati alkalmazása
Navrhovanie vnútornej kanalizácie a praktická aplikácia Zákonníka práce

Közcsatornázás tervezése és a beruházási folyamat szervezése
Navrhovnie verejnej kanalizácie a organizácia investičného procesu

Belső vízvezeték tervezése, falazóelemek felosztása és gyártása
Navrhovanie vnútorných vodovodov, rozdelenie a výroba murovacích materiálov

Az épületek fűtésének megtervezése és a tartószerkezetek stílusváltozásainak bemutatása
Plánovanie vykurovania budov a prezentácia rozvoja nosných konštrukcií v architektonických štýloch

Megújuló energiaforrások felhasználása, valamint a hő, hang és rezgések elleni szigetelés
Použitie obnoviteľných zdrojov energie, izolácie proti teplu, zvuku a otrasu


3659 L stavebníctvo
3659 L építészet

Zemné práce
Földmunkák

Skúšky betónovej zmesi a betónu
Betonvizsgálatok

Betonárske práce
Betonozó munkák

Praktická aplikácia zákonníka práce
A munka törvénykönyvének gyakorlati alkalmazása

Ľahké betóny
Könnyített betonok

Debnenie betónových a oceľobetónových konštrukcií
A beton és acélbeton szerkezetek zsaluzása

Základy
Alapok

Izolácia proti vode a vlhkosti
Víz és nedvesség elleni szigetelések

Vnútorná kanalizácia
Belső csatornázás

Verejná kanalizácia
Közcsatornázás

Zvislé nosné konštrukcie
Függőleges teherhordó szerkezetek

Priečky
Válaszfalak

Lešenie
Állványok

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy
Vízszintes teherhordó szerkezetek – födémek

Obklady stien
Falburkolatok

Schodišťové konštrukcie
Lépcsőszerkezetek

Šikmé strechy
Ferde tetőszerkezetek

Ploché strechy
Lapos tetőszerkezetek

Az épületek energetikai tanúsítványa
Energetický certifikát budov


Megújuló energiaforrások
Obnoviteľné zdroje energie


Vnútorný vodovod
A belső vízvezeték

Vykurovanie budov
Az épületek fűtése

Omietky
Vakolatok

Podlahy
Padlószerkezetek

Komíny
Kémények 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz