- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:


É r t e s í t é s
Kedves Diákok,  Tisztelt Szülők!


      A dunaszerdahelyi Építészeti Szaközépiskola értésíti diákjait és azok szüleit, hogy az oktatás felfüggesztése által kialakult rendkívüli helyzet következtében a 2019/2020-as tanév második félévében a következő tantárgyak nem lesznek osztályozva:

• szakmai gyakorlati képzés
• szakgyakorlat
• sport- és testnevelés


A felsorolt tantárgyak mellé az évvégi bizonyítványban az „abszolválta“ kifejezés kerül.
      A többi tantárgy esetében az értékelés a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által 2020. áprílis 6-án kiadott a középiskolás tanulók értékelésére vonatkozó irányelv szerint valósul meg.
     Felhívjük a figyelmet, hogy a pedagógiai tanács döntése értelmében azon tanulók esetében, akik nem teljesítik a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el elrendelhető a felső évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatás, ahol elégtelen osztályzatot is kaphatnak. A vizsgáztatásra leghamarabb két hónappal az oktatás újra kezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig kerülhet sor.Dunaszerdahely, 2020.04.20


      
                                                                                                                                         Ing. Robert Fenes,  igazgató


Oznámenie        Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda, na základe  Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, informuje svojich žiakov a ich rodičov o neklasifikovaných predmetoch, ktoré pôvodne boli klasifikované, a sú to nasledovné predmety:

- odborný výcvik
- odborná prax, prax
- telesná a športová výchova

         Uvedené predmety pri koncoročnom hodnotení budú hodnotené slovne: absolvoval(a).
        V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 08. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.


V Dunajskej Strede, dňa 20. 04. 2020
      


                                                                                                                                            
Ing. Robert Fenes, riaditeľ školy

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz