- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole > Szakmák - Učebné odbory

Virágkötő és virágdíszkészítők

 •    megismerkednek a kertészeti termelés alapjaival, a virág- és dísznövénytermesztéssel, virágkötészettel, a színek, formák virágkötészeti    jelentésével, a teremdíszítés és virágrendezés szabályaival, a tájépítészet és a kertépítés alapjaival,

 •    elsajátítják a csokorkötészet technikáját,

 •    megtanulnak különböző alkalmakra virágtálakat, vázadíszeket, asztaldíszeket, koszorúkat készíteni,

 •    gazdaságtani ismereteket szereznek.


4569 H viazač-aranžér kvetín

Absolvent vie:                                                                        

 •     preukázať schopnosť uplatňovať  osvojené vedomosti  zo zákonitostí živých organizmov  v praktických úlohách  pestovania okrasných     rastlín

 •     zámerom zabezpečiť kvalitné výsledky, výnosy a úžitkovosť s uplatňovaním princípov ochrany životného prostredia, ochrany a tvorby     krajiny,

 •     vykonávať všetky práce pri pestovaní  a ochrane kvetín a sadovníckych raslín

 •     kontrolovať, posúdiť, regulovať (usmerňovať) a hodnotiť stav prostredia pre kvetín a sadovníckych  rastín,

 •     vykonávať preventívne opatrenia,

 •     vykonávať zber, triedenie, pozberovú úpravu, trhovú úpravu  a expedovanie kvetín a  sadovníckych  rastín,

 •     zhotoviť pomôcky na viazačské a aranžérske práce

 •     vybrať a pripraviť rastlinný material pre aranžovanie a viazanie

 •     ovládať rôzne techniky viazačských a aranžérskych prác

 •     vykonávať aranžérske a viazačské práce a výzdobu interiérov a exteriérov k rôznym príležitostiam

 •     vykonávať úpravu a výsadbu hrobov, nosných konštrukcií, použiť kvetiny v sadovníckych úpravách

 •     vykonávať obchodnú činnosť najmä predaj aranžérských a viazačských výrobkov, adekvátne sa správať k zákazníkom

 •     zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,

 •     využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,

 •     postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,

 •     postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

 •     docieliť (zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,

 •     vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz