- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Érettségi témák / Maturitné témy


Význam tlače
Ústna ľudová slovesnosť

Úspechy vedy a techniky
Úloha a rozvoj literatúry

Príroda a život v nej
Staršia slovenská literatúra

Nákupy a služby pre obyvateľov
Osvietenstvo a klasicizmus v dielach slovenských autorov

Život vašej rodiny
Typické znaky romantickej literatúry

Jedlá a stravovanie v minulosti a dnes
Revolučnosť literárnej tvorby Janka Kráľa

Váš byt, dom
Prítomnosť lásky v literárnej tvorbe Andreja Sládkoviča

Vaše bydlisko
Boj za národnú slobodu v tvorbe Jána Bottu

Možnosti využitia voľného času v živote človeka
Analýza postavenia zemianstva v romantickej próze pomocou literárnych diel

Túžby a životné problémy dnešnej mládeže
Porevolučné a matičné obdobie a literatúra tejto doby

Pravidlá spoločenského správania
Typické znaky lyriky P. O. Hviezdoslava

Bratislava
hlavné mesto SR
Postavenie zemianstva v epických skladbách Hviezdoslava

Význam poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia
Poviedková a románová tvorba Martina Kukučína

Správna životospráva
Osudy jednotlivcov v tvorbe J. G. Tajovského

Úloha a rozvoj umenia
Postoje ľudí k vojne a kritika dedinského života v tvorbe B. S. Timravy

Vaše predstavy o svojej budúcnosti
Literárne smery a prúdy na prelome 19. a 20. storočia

Krásy našej vlasti
Myslenie a životný štýl malomestskej spoločnosti v dielach Janka Jesenského

Význam divadelníctva
Lyrizovaná próza

Doprava a dopravné prostriedky
Mnohotvárnosť medzivojnovej poézie

Odievanie a móda v minulosti a dnes
Ohlas 1. svetovej vojny v dielach slovenských autorov

Naša škola a dojmy na prahu života
Ohlas 2. svetovej vojny a SNP v dielach slovenských prozaikov

Význam ovládania cudzích jazykov
Motívy lásky k domovu, k vlasti v poézii

Najvýznamnejšie štátne a cirkevné sviatky na Slovensku
Idey a estetické ciele poézie V. Mihálika, M. Rúfusa a M. Válka

Význam športovania v živote ľudí
Predstavitelia slovenskej exilovej literatúry

Vznik, úloha a rozvoj filmu
Vznik a vývoj slovenskej drámy

Cestovný ruch
Súčasná slovenská dráma

Systém vzdelávania v SR
Význam slovensko
maďarských literárnych a kultúrnych vzťahov

„Bez hudby nie je náš duševný život úplný.”
Analýza literárnych diel, ktoré vás zaujali zo slovenskej literatúry

Postavenie manželstva a rodiny v dnešnej spoločnosti
Žena ako múza v dielach slovenských autorov

Politický systém SR
Motív lásky k vlasti v dielach slovenských autorov


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz