- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kiállítások, versenyek és projektek Výstavy, súťaže a projekty > Projektek - Projekty

Čo je to zelená škola?

Aj naša škola, Stredná odborná škola stavebná s VJM Gy. Szabóa  č.1 v Dunajskej Strede sa tiež zapojila v šk.r. 2016/2017 do celosvetového ekoprogramu „ Zelená škola“.

Program Zelená škola (Eco - Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú  zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy  spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú  k pozitívnej zmene .
Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné  zmeniť naše konanie . Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.
Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj  tvorivého a kritického myslenia . Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu  medziľudských vzťahov a atmosféry  prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.


Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  •    schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;


  •    spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;


  •    kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;


  •    byť tvoriví, aktívni a zvedaví;


  •    prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.2.  Kolégium Zelenej školy na našej škole


V rámci programu „Zelená škola" bolo vytvorené Kolégium Zelenej školy dňa 06.12.2016.

Cieľom kolégia je naplánovať, usmerňovať, pomáhať a realizovať vytýčené ciele akčného plánu školy a ekoprogramu ZŠ.

Členovia kolégia sú nasledovní:   Ladislav Lang – koordinátor programu ZŠ, Ing .Eva Homolyová – riaditeľka školy, Mária Vasík – vyučujúca odborných predmetov, Ing. Róbert Fenes – vyučujúci odborných predmetov, Adriana Nagyová – majsterka odborného výcviku ,Regina Peller – žiačka I.M triedy, Nikola Oroszi – žiačka I.M triedy, Szabolcs Guruncz – žiak I.M triedy, Eva  Gurunczová – rodič, Katarína Szőgyi – upratovačka.

3. Realizácia miniskalky  „Evergreen"  na školskom dvore – termín realizácie máj/jún 2017.
Cieľom našej spoločnej snahy je vytvorenie  miniskalky na školskom dvore medzi budovou školskej jedálne a školského internátu. V  našom pláne figuruje  vysadanie  minimálne 40 kusov  miniatúrnych vždyzelených rastlín, aby sme celý rok mali „ štipku“ jari.


Miniskalka „ Evergreen" /plán/


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz