- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole > 4 éves szakjaink - 4 ročné študíjné odbory

ÉPÍTÉSZET


 Az építészet 3650 M négyéves érettségi
vizsgával végződő tanulmányi szakot azon diákok
számára indítjuk el, akik érdeklődnek a természet-
tudományok, a műszaki, építészeti és közgazdasági
tudományok iránt.
     A négyéves tanulmányi program elsősorban
építészeti és műszaki tantárgyakra valamint a


megfelelő szakismeretek elsajátítására épül, amely
az általános műveltséget nyújtó és sikeres érettségi
vizsgákhoz elengedhetetlen tantárgyakkal egészül ki.
    Az általános műveltségű tantárgyak közül a
tanulmányi program szerves részét alkotják a fizika,
a matematika, a szlovák és a magyar nyelv, valamint
az idegen nyelvek (angol, német).

Az építészeti szak abszolvensei a sikeres érettségi
vizsgával középfokú szakképzettséget szereznek,
amely egyben megbízható tudást jelent a sikeres
építészeti és műszaki egyetemi tanulmányok elkezdéséhez.


Az építészet abszolvense:

- képes mérnöki irányítással az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemletetésével, karbantartással és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat ellátni,
- képes az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni azok felhasználásáról,
- mérnöki irányítás mellett műszaki terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával és szabványos     jelölések alkalmazásával, képes tervek alapján meghatározni az anyagszükségletet
- képes közreműködni az építési adminisztrációs folyamatokban,
- képes közreműködni a kivtelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében és  a  kivitelezési folyamat  ellenőrzésében,
- képes értelmezni a műszaki leírásokat és alkalmazni a kivitelezésre vonatkozó szabványokat,
- ismeri a környezetkímélő és az újrahasznosítható anyagok felhasználását, valamint átültetését az építőipari gyakorlatba
- képes részt venni a kivitelezés előkészületeiben, megvalósításában, koordinálásában,
- együttműködik a tervezővel és a kivitelezővel,
- tervezői útmutatások, vázlatok alapján megrajzolja, megszerkeszti a mérnöki tervet,
- elvégzi az építőiparral kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
- mint ingatlan közvetítő kezeli az ingatlanpiac kínálati és keresleti oldalát,
- lebonyolítja az adásvételt, bérlet- és üzletkötéseket,
- marketingtevékenységet végez,
- ingatlanszakmai tanácsadást végez.


3650 M staviteľstvo

Absolvent vie:

 • vysvetliť základné pojmy grafickej komunikácie technických odborov,


 • zhotovovať technické výkresy a dokumentáciu príslušného technického odboru pre potreby odborného vyjadrenia a pre priestorové zobrazovanie rôznych súčastí, systémov, schém, obvodov, energetických zariadení, a pod.,


 • využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v technických odboroch,


 • definovať funkciu jednotlivých súčastí počítača, konfigurovať a inštalovať jednotlivé súčasti počítača,


 • definovať základné ekonomické pojmy a vzťahy organizácie a riadenia výroby,


 • orientovať sa v základnej odbornej terminológii a symbolike v používanej v odbore, zásadách technickej normalizácie a štandardizácie v stavebníctve,


 • charakterizovať technickú dokumentáciu, jej druhy, náležitosti a spôsoby zhotovenia,


 • charakterizovať základné konštrukcie v odbore z hľadiska ich častí, funkcií, technológie zhotovenia a postupov výstavby,


 • vysvetliť statickú funkciu jednotlivých stavebných prvkov a konštrukcií v odbore,


 • vysvetliť prehľad architektúry a jej význam pre stavebnú činnosť, význam ochrany pamiatok pri stavebnej činnosti,


 • charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo    spôsobu ich zabudovania/montáže v rozsahu odboru,


 • charakterizovať zákonitosti organizácie a riadenia stavebnej výroby v rozsahu odboru,


 • poznať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, vrátane recyklácie    stavebného odpadu. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz