- sosstavds1

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolánkról O škole > Szakmák - Učebné odbory

Az asztalos tanuló képes:

 •     középületek fa alapanyagú , valamint agglomerált lapokból készült belsőépítészeti tárgyait/pl. bútort/ készíteni, felújítani és szerelni,

 •     fa nyílászáró berendezéseket /kapuk, ajtók, ablakok, stb/ elkészíteni, beépíteni, javítani, karbantartani,

 •     falburkolatokat, álmennyezeteket készíteni, szerelni, javítani.

3355 H stolár

Absolvent vie :

 •     vypracovať technickú dokumentáciu výrobkov v odbore klasickým spôsobom, príp. aj s využitím výpočtovej techniky,

 •     čítať technické výkresy výrobkov v odbore,

 •     vypočítať spotrebu materiálu,

 •     vyhotoviť nárezové plány, kusovníky,

 •     využívať hospodárne materiály a energie,

 •     zvoliť správny pracovný a technologický postup výroby jednotlivých výrobkov,

 •     používať technické normy, odbornú terminológiu a symboliku technických predpisov a technologických postupov pri výrobnej činnosti,

 •     obrábať drevo a drevné materiály ručným a elektrickým náradím a strojmi,

 •     ovládať prípravu, nastavenie a obsluhu náradia, mechanizovaného náradia, strojov  a zariadení pri opracovaní dreva a drevných     materiálov,

 •     zhotoviť konštrukčné spoje,

 •     zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok,

 •     vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie nábytkárskych a stavebnostolárskych

 •     výrobkov aj polotovarov,

 •     osadiť stavebno-stolárske výrobky do stavebných otvorov,

 •     vykonávať jednoduché sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov,

 •     používať osobné ochranné pomôcky a protipožiarne zariadenia,

 •     dodržiavať pracovný poriadok a zásady správania sa v kolektíve ostatných zamestnancov.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz